สถิติ NGV ในประเทศไทย
 
 
 
 
 
หน้าแรก > ข้อมูล/ข่าวสาร NGV > NGV FOCUS
พิมพ์หน้านี้
Previous   Next
2555/31
2555/30
2555/29
2555/28
2554/27
2554/26
2554/25
2553/24
2553/23
2553/22
2553/21
2552/20
2552/19
2552/18
2552/17
2551/16
2551/14
2551/13
2551/12
2551/11
 
 
NGV FOCUS : ปีที่ 7 ฉบับที่ 31 ตุลาคม 2555
 
NGV Note - ปัจจุบันจำนวนรถใช้ก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด...
 
NGV News

- กระทรวงพลังงานเปิดตัวบัตรเครดิตพลังงานยกกำลัง 2

- ปตท. กรมธนารักษ์ จับมือใช้พื้นที่ราชพัสดุเพื่อตั้งสถานี NGV

- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สมาคมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ไทย(สกยท.)

- สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์จัด Safety Tour สถานี NGV

   
NGV Fixed Focus - โครงการรณรงค์ความปลอดภัยรถยนต์ใช้ NGV ปี 2555
 
NGV Station - การซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานีบริการ NGV
 
NGV Sales & Marketing - บัตรเครดิตพลังงานยกกำลัง 2

 

NGV Insight & Innovation           - การบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบการต่อลงดินในสถานีบริการ NGV ตอน 2

 

NGV Journey - ฮักความสงบ "ณ เชียงคาน" เมืองโบราณริมฝั่งโขง (เลย)
 
NGV Secret - รักแล้ว รอหน่อย
   
NGV Funny Club - ประกาศรายชื่อผู่โชคดีประจำฉบับที่ 30 และเกมส์ใหม่ประจำฉบับที่ 31
 

                                          - รวมเล่ม

 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ข้อกำหนดและเงื่อนไข