City Gas

icon navi ความรู้เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ > ประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ

เราสามารถนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้ลักษณะ 2 คือ


 

 • เชื้อเพลิงในระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม (Co-generation)
 • เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles / NGV)
 • เชื้อเพลิงสำหรับภาคพาณิชย์ และ ครัวเรือน
    

 • ก๊าซมีเทน (C1) : เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและยานยนต์
 • ก๊าซอีเทน (C2) : เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในการผลิตเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ
 • ก๊าซโพรเพน (C3) และ ก๊าซบิวเทน (C4) : เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม(Liquefied Petroleum Gas / LPG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ใช้ในการเชื่อมโลหะและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท
 • ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (C5+) (Natural Gasoline /NGL) : เป็นไฮโดรคาร์บอนเหลวใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันสำเร็จรูปและเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมบางประเภท
 • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) : นำมาผลิตน้ำแข็งแห้งใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหารอุตสาหกรรมน้ำอัดลมและเบียร์ทำฝนเทียมและใช้สร้างควันในอุตสาหกรรมบันเทิง
Natural Value Chain

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)