City Gas

icon navi City Gas > City Gas ในประเทศไทย

          City Gas คือ ก๊าซธรรมชาติที่จัดส่งผ่านระบบท่อส่งก๊าซแรงดันต่ำในเขตเมืองอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และ ทั่วถึง  เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับภาคพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ขนส่ง และครัวเรือน 

 

          สำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครเหมาะสมที่จะนำระบบโครงข่ายท่อและCity Gas มาใช้เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่งสูงขึ้นความตัองการบริโภคพลังงานมากขึ้น การขยายตัวของเขตเมืองที่เกิดขึ้นดังนั้นการบริหารจัดการด้านพลังงานเพื่อให้พอเพียงและสามารถเป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันในภาคขนส่งที่มีต้นทุนสูงจึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

          นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ที่ปตท.เริ่มดำเนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นครั้งแรกเพื่อนำก๊าซธรรมชาติที่ขุดพบในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งที่ จ.ระยอง พร้อมวางท่อก๊าซธรรมชาติเลียบถนนสายหลักไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราและโรงไฟฟ้าพระนครใต้จังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำก๊าซธรรมชาติไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าแทนน้ำมันเตาต่อมาได้มีการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและกระบวนการผลิตของโรงงาน

           ปัจจุบันปตท.มีแผนขยายเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเข้าสู่เขตเมืองเพื่อจัดนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะสามารถทดแทนการใช้น้ำมันเตา ก๊าซหุงต้ม (LPG) และ น้ำมันดีเซล และยังเป็นการสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสถานีบริการก๊าซ NGV ในพื้นที่เมืองเพื่อขยายโอกาสในการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ก๊าซ NGV ที่เพิ่มสูงขึ้น
 

about city gas in thailand
          นอกจากนี้ City Gas ยังเหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตพื้นที่เมืองเช่น อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า ฯลฯ เพราะสามารถนำก๊าซธรรมชาติมาในการผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น (District Cooling and Cogeneration- System)โดยปัจจุบันได้มีการเปิดใช้เทคโนโลยีนี้แล้ว ณ สนามบินสุวรรณภูมิและโครงการศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ รวมทั้งศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ในอนาคตอันใกล้ 

          ไม่เพียงเท่านั้น City Gas ยังสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ด้วยเตาแก๊ส เตาอบ หรือ หม้อหุงข้าวทดแทนก๊าซ LPG ใช้ในการผลิตน้ำร้อนหรือไอน้ำเพื่อการซักรีดในโรงแรมหรือเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาลได้อีกด้วย

          ทั้งนี้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ใช้จัดส่ง City Gas จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-12 นิ้วและสามารถปรับลดระดับความดันในท่อก๊าซให้ต่ำลงได้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่เมืองซึ่งระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะถูกวางในลักษณะเป็นเครือข่าย (Looping Network)ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้และการก่อสร้างดำเนินการบนมาตรฐานระดับสากลโดยหากเกิดเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซย่อยมีปัญหาหรือต้องการซ่อมบำรุงก็สามารถปิดซ่อมได้เฉพาะจุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการใช้ก๊าซในโครงการซึ่งทำให้ผู้ใช้ City Gasทุกภาคส่วนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องมีเสถียรภาพ

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2553 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)